fbpx
Loading

JT FON DU 31 Mars

Ines
791 Videos
143 Views

Bienvenus sur le journal télévisé en langue nationale fongbé du Lundi 27 mars 2023 consacré exclusivement à l’actualité environnementale et c’est sur planète terre à terre TV.

Présentation : Aude Myriame SALANON .

Au menu :

.

🌎 Azᴐ mԑ houé Terre à Terre Bénin zé tin tomin dé ɖa yi bᴐ é ylᴐ ɖᴐ Café Environnement. Sun é lᴐ tᴐn ᴐ, é jԑ ɖo nyonuzangbé é lᴐ. Mԑn é wa ɖᴐ xô xâ donkpԑvú lԑ ᴐ timԑn nú kpԑɖé nú mi.

.

🌎 Donkpԑvú lԑ ɖé sú ɖᴐ xô bo tin mԑ nú ɖé yé ná blo lԑ ᴐ kpԑɖé. Mí yi xô ɖo nú wé tᴐn bᴐ mí lᴐ ná ɖo mᴐnjԑ mԑn tᴐn.

.

🌎 Mi yi nú gúdo ᴐ, w& má ɖé mi nᴐn zan ᴐ nú ayi miton ji a. Ðo do ba nú nú sin aliji ᴐ, mi wa sԑ kpᴐ nandji nᴐn Irène KOSSOU bᴐ é ɖᴐ xô nú mi.

.

🌎 Zún kᴐ ɖé ɖo houé mi ton gbé lɛ ͻ, mi ɖo nan wli bo nu yé. Nu kuidji é nin lɛ ɖo ná non zᴐ nú dotᴐ mi ton lɛ bô a zon kui nan do tagba nu mi an. Nú é nin wè min daho Calixte Akotègnon ɖo ɖiɖᴐ nú mí wԑ.

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Top